با آلبرت الیس مشاوره کنید!

یکی از کتاب های بسیار مفید برای تمام افراد جامعه کتاب «با آلبرت الیس مشاوره کنید» است. دکتر الیس یکی از نظریه پردازان جدید در عرصه روانشناسی است، که دیدگاه خود را در مورد انسان به زبانی بسیار روان بیان می کند به شکلی که، برای تمام اقشار جامعه قابل فهم است. برتری این روانشناس و دیدگاه های او از این جهت است، که دوران زندگی او در عصر جدید بوده و همین ویژگی سبب شده تا بیشتر با زندگی ما، هماهنگی داشته باشد. نظریه او شامل ابعاد مختلف روان انسان است که شامل عقلانیت، هیجان و رفتار است. عقلانیت یا شناخت که آمیزه ای از اطلاعات محیط زندگی و نوع تفکر انسان است می تواند هیجانی خاصی را در انسان تحریک کند، به طور مثال وقتی نگرشی منفی نسبت به زندگی داریم، احساس برانگیختگی می کنیم، این امر به شکل دمای بالاتر بدن و ضربان قلب زیاد مشخص است و همین مسئله ما را مجاب می کند که می توانیم رفتاری نادرست هم انجام دهیم. از طرف دیگر هیجان و نوع رفتار، می توانند هم روی یکدیگر و هم روی نوع برداشت فرد از اتفاقات زندگی تاثیر داشته باشد. ما در این کتاب می توانیم چگونگی انجام چنین روابطی بین ابعاد روان انسان و نحوه کنترل آنها را می آموزیم. همچنین یکی دیگر از موارد مهم نظریه این روانشناس، 11 باور غلط و متداول است، که باعث بسیاری از ناگواری های زندگی و حتی بیماری روانی می شود. در صورتی که فرد بتواند این باورهای غلط را در خود شناسی و اصلاح کند می تواند زندگی زیباتری را در همین شرایط موجود، تجربه کند. یکی از این باورهای نادرست اعتقاد به این است که لازمة احساس ارزشمندی، وجود حداکثر لیاقت ،کمال و فعالیت شدید است. فرد عقلانی بهترین کارها را به خاطر خودش انجام می¬دهد، نه بخاطر دیگران و درصدد است که از خود فعالیت، لذت ببرد و نه از نتایج آن. به طور مثال یک نقاش به جای اینکه به خواهد از نقاش بودن خود لذت ببرد، باید از نقاشی کردن لذت ببرد، زیرا علاقه بیش از حد به یک نقاش حرفه ای بودن، او را دچار استرس می کند ولی اگر به فکر لذت نقاشی باشد خود به خود در کارش پیشرفت خواهد کرد.