اینکه "ایرانیان باهوش ترین مردم جهان هستند" در سال های گذشته تقریبا تبدیل به ضرب المثلی معروف میان ایرانیان شده است. اما این در حالی است که اگر نتایج تحقیقات انجام شده مطالعه شود این نظریه مورد تردید قرار می گیرد. شاید علت این دیدگاه توجه بیش از حد بر روی نوابق و بی توجهی به انبوه مردم عادی باشد زیرا اختراعات و کارهای بزرگ را نوابق انجام می دهند و نتیجه کار را به کل کشور نسبت می دهیم این در حالی است که نوابق درصد ناچیزی از جمعیت را تشکیل می دهند.

"ریچارد لین" روانشناس و دانشگاه اولستر بریتانیا در کتابی که در سال 2006 انتشار داد نتایج تحقیقات خود را در این باره منتشر ساخته است. وی که متخصص مطالعه بر روی تاثیر دو متغیر "نژاد" و "هوش" بر روی یکدیگر است، در کتاب خود وضعیت ضریب هوشی مردم جهان را با توجه به نژاد بررسی کرده و به این نتیجه رسیده که باهوش ترین مردم جهان با متوسط ضریب هوشی 105 و بالاتر مردم کشورهای شرق آسیا (چین، کره شمالی و جنوبی و ژاپن) هستند.

در رده میانی کشورهای اروپایی، روسیه، آسیای مرکزی که متوسط ضریب هوشی آنها 90 تا 100 است. ایرانیان به همراه تمامی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، هند، پاکستان و کشورهای آسیای جنوبی و نیز دو قاره آمریکای شمالی و جنوبی در رده میانی یعنی با ضریب هوشی 85 تا 90 قرار می گیرند. جایگاه چهارم از آن کشورهای آفریقایی است که ضریب هوشی آنها 70 تا 80 است و مردم اقیانوسیه (استرالیا) و کشور آفریقایی بوتسوانا، با دارا بودن کمترین میزان ضریب هوشی یعنی ضریب هوشی 60 تا 70 در آخرین رده قرار می گیرند. البته در مورد آزمون های هوش انتقادات زیادی وارد است زیرا اکثر این آزمون ها وابسته به فرهنگ هستند و میزان اطلاعات افراد می تواند این متغیر را شدیدا تحت تاثیر قرار دهند و از آنجایی که میزان مطالعه در کشورهای خاورمیانه به شدت از میانگین جهانی کمتر است می تواند کاکرد شناختی این افراد را پایین تر نشان دهد. همچنین گشترش ابزارهای اطلاع جمعی نیز در کشورهای شرق آسیا از همه دنیا توسعه یافته تر است که می تواند بر میزان هوش آنها تاثیر داشته باشد از طرف دیگر هوش تنها قابلیت مهم برای بشر نیست و بالاتر بودن یک نژاد در هوش نشان از برتری آن نمی دهد و بسیاری موارد فرهنگ کشور تاثیر بسیار بالاتری از هوش در رشد آن کشور دارد

لین همچنین، بیان می کند که اکثر کشورهای جهان مردم خود را باهوش ترین مردم جهان می دانند و نوابق خود را برای تایید این مطلب می شمارند این در حالی است که نوعی خود محوری باعث عدم پذیرش واقعیت می شود بگونه ای که خود لین می گوید "من هم دوست داشتم مردم انگلستان باهوش ترین مردم دنیا بودند اما نیستند این یک واقعیت است" و ظاهرا تمام مردم این آرزو را دارند اما بهتر است بجای تلاش برای توجیه هوش مردم به فکر راه های افزایش هوش متبلور خود باشند یعنی با افزایش خزانه اطلاعاتی و شناختی خود توانایی خود را افزایش دهند و یا مهارت های خود را افزایش دهند (لین، 2006).