سهم بسیار بزرگی از موفقیت های زندگی هر فرد، به مهارت های مربوط به شناسایی دیگران بستگی دارد؛ یکی از مولفه های بسیار مهم شناسایی افراد، نوع مکانیسم های روانی است که به صورت غالب بکار می برند. مکانیسم های روانی توسط فروید بنیانگذار روانکاوی مطرح شد و ابزاری است که افراد، در شرایط نامطلوب، که قبول واقعیت مشکل است از آن استفاده می کند تا کمی از واقعیت فاصله بگیرد و تعادل روانی خود را حفظ کند. اما گاهی این فاصله گرفتن از واقعیت، انسان را به طور کامل به دنیایی غیر واقعی  و خطرناک سوق می دهد. یکی از این مکانیسم های روانی فرافکنی است.  فرافکنی حالتی است که فرد مشکلاتی که خود موجب آن ها شده و یا عیوب خود را به دیگران نسبت می دهد. افرادی که به میزان بسیار زیاد و بیمار گونه از فرافکنی استفاده می کنند همواره به بدگویی دیگران می پردازند، از نظر آنها دنیا جای خطرناکی است و همه افراد به نوعی گناه کارند و باید مجازات شوند. البته ممکن است فردی که با او به تازگی آشنا شده اید این حالت را داشته باشد، ولی در واقعیت نیز ازاطرافیانش آسیب دیده باشد. ولی افرادی که در زمان نسبتا طولانی و از افراد زیادی بد گویی می کنند مورد نظر ما هستند. این افراد در وضعیت های حاد، خودشان آنقدر واقعیت را تحریف می کنند و نسبت به دیگران بدگمان می شوند که تصمیم به انتقام از دیگران می گیرند و گاه ضربات بسیار دردناکی به اطرافیان خود وارد می کنند، اطرافیان آنها نیز در واکنش به این رفتار بی رحمانه، مقابله به مثل می کنند. اما او به این درک نمی رسد که این تنبیه به خاطررفتار خودش است؛ بلکه آن را به سرشت بد دیگران نسبت می دهد و ایمان پیدا می کند که واقعا همه با او دشمن هستند و یاد می گیرد که دشمنی کردن با دیگران امر مبتنی با واقعیت است. این افراد کوچکترین حرکتی را نشانه ای از خیانت از جانب دیگران دانسته و انتقامی سخت خواهند گرفت. از نشانه های دیگر شناسایی این افراد فرار از واقعیت با بزرگنمایی موفقیت ها و جایگاه آنهاست و آنقدر در این امر افراط می کنند که مورد تمسخر دیگران قرار می گیرند. گاهی این کار را برای ترساندن دیگران انجام می دهند تا برعلیهشان کاری انجام ندهند و گاهی ناشی از مکانیسم انکار است که در آن فرد شکست های خود را انکار کرده در دنیای خیالی خود قصر آرزوهایش را بنا می کند و خودش نیز در این دنیا گرفتار می شود. اسلحه این افراد، زبان آنهاست؛ آنها به راحتی موقعیت را به شکلی که خودشان بخواهند برای شما طراحی می کنند و سعی می کنند افراد را به جان یکدیگر بیندازند و از انتقام لذت ببرند، در مقابله با چنین افرادی بهترین و کم هزینه ترین کار کناره گیری است. تا جایی که امکان دارد از آنها فاصله بگیرید، ولی در صورتی که امکان چنین کاری نباشد، تا جایی که امکان دارد محتوای گفتار خود را کنترل کنید. در مقابل آنها از هیچ کسی بدگویی نکنید. حتی ممکن است برای تهییج شما از دشمنی دیگران، با شما بگویند ولی شما باید از بیان احساسات خود طفره بروید و در مورد صحت گفتارشان تحقیق کنید. از نقاط ضعف خود هیچ موقع سخن نگویید و چنین افرادی را محرم اسرار خود قرار ندهید. سعی کنید در مورد موضوعات خنثی مثل آب و هوا، برنامه های تلویزیون و.... صحبت کنید. در چنین مسیری باید بسیار صبور باشید؛ زیرا این افراد خستگی ناپذیرند و تمام تلاششان را برای برهم زدن تعادل شما انجام می دهند.  متاسفانه این افراد هیچ پذیرشی نسبت به خطا در دیدگاه خود ندارند و همین امر امکان تغییر را بسیار مشکل و حتی غیر ممکن می کند، بنابراین به فکر این نباشید که اشتباهاتشان را به آنها بفهمانید.در آخر این نکته قابل ذکر است که، هدف از بیان آنچه گذشت ایجاد هوشیاری نسبت شناخت اطرافیان است و نباید به شکل افراطی با این مسائل برخورد کرد زیرا خود می تواند باعث عدم اعتماد و احساس نگرانی شود، که ممکن است آسیب بیشتری به همراه داشته باشد.