اصول روانکاوی بالینی

یکی از مشاهیر روانشناسی که پس از گذشت ده ها سال از مرگ او، هنوز اما و اگرهای زیادی در مورد نظریات او وجود دارد و حتی در بسیاری از حوزه های روانشناسی، ملاک مرزبندی بین دیدگاه های مختلف، پذیرش و یا عدم پذیرش نظریات اوست، پروفسور زیگموند فروید است. نام او برای اغلب افراد جامعه آشناست و از اقشار مختلف جامعه علاقه زیادی به کسب اطلاع از مبانی علمی او، به خصوص دیدگاه او در مورد تساهل، نسبت به مسائل جنسی وجود دارد. در کتابی به نام اصول روانکاوی بالینی که توسط دکتر سعید شجاع شفتی گردآوری و ترجمه شده، مجموعه ای ارزشمند از نوشته های شخص فروید و مقالات او به همراه توصیه های مفید برای روانکاوان و روانشناسان به ساده ترین شکل ممکن نوشته شده است. در این کتاب همچنین در مورد مسائلی مانند تعبیر خواب به شکل علمی، و رابطه آن با مشکلات روانی توضیحاتی ذکر شده است مطالعه این کتاب اطلاعاتی در زمینه های مختلف مورد مطالعه فروید در اختیار خوانندگان قرار می دهد. این کتاب دامنه گسترده ای از مطالعه کنندگان را بر می گیرد.  برای روانشناسان و روانپزشکان از آن رو مهم است که می توانند علاوه بر مرور دانسته های خود در این زمینه ریز جریبانات در نظریات فروید را نیز مورد مطالعه قرار دهند و از طرف دیگر عموم مردم نیاز بسیار زیادی به کسب آگاهی در این زمینه دارند؛ زیرا در مورد دیدگاه های این شخصیت علمی با در نظر گرفتن اینکه باید به شکلی علمی نقد و بررسی قرار گیرد! به شکلی غلط گسترش یافته و همان دیدگاه های منتسب شده به فروید، مورد نقد قرار می گیرد نه اصل و واقعیت دادگاه های او!!!. یکی از این دیدگاه ها که به غلط گسترش یافته، این است که تمام مشکلات بشر با آزادی جنسی برطرف می شود فروید خود در این زمینه، در همین کتاب، اشاره می کند که اگر چنین چیزی درست بود دیگر نیازی به درمان های روانشناسان نبود و خود وجود او، به عنوان یک روانکاو نشان می دهد که این آزادی همه مشکلات را برطرف نخواهد کرد و ابعاد وجودی انسان بسیار گسترده است. وجود چنین تفکراتی در جامعه و نیاز به اصلاح آنها مطالعه این کتاب را نمایان تر می کند.