در مورد تنوع و پراکندگی زبان های موجود در جهان این مطلب قابل توجه است که تخمین زده می شود که 6800 زبان در جهان مورد استفاده قرار می گیرد خواندن این مطلب شاید این ذهنیت را ایجاد که جهان یکپارچگی فرهنگی خاصی نداشته و امکان ارتباط بین ملل بسیار دشوار است اما باید گفت که 95 درصد مردم جهان تنها از 30 زبان استفاده می کند در قاره آمریکا انگلیسی. اسپانیولی و به مقدار کم فرانسه استفاده می شود. در قاره استرالیا انگلیسی و در آفریقا انگلیسی. عربی و فرانسه بیشترین استفاده را دارد. در قاره اروپا نیز بیشترین کاربرد با تعداد اندکی زبان شامل انگلیسی. فرانسه. آلمانی. روسی اسپانیولی و چند زبان دیگر است این مطلب نشان می دهد که در سه قاره آمریکا. استرالیا و آفریقا تعداد اندکی زبان بکار می رود اما در آسیا وضعیت متفاوت است و یکپارچی کمی وجود دارد به گونه ای که زبان چینی با بیشترین تراکم بوده و بعد از آن عربی و اردو قرار دارد ولی سایر زبان ها جمعیت های بسیار کمی را در بر می گیرد و در مورد برخی زبان ها تنها چند روستا و یا حتی کمتر از 100 نفر به آن زبان ها تکلم می کنند. البته تعداد زبان های موجود رو به کاهش است و سالیانه نزدیک به 40 زبان از میان می روند و امکان تداوم حیات برای زبان هایی وجود دارد که یا ذخیره معنوی خاصی دارند یا اشتراکات زیادی با سایر زبان ها دارند و فاکتور دیگر علاقه مندی به یادگیری این زبان توسط سایر مردم جهان است به گونه ای کشور چین زبان خود را ویرایش کلی کرده تا هم کاربران بیشتری داشته باشد و هم با کامپیوتر سازگارتر باشد و یا کشور ترکیه حروف لاتین را برای زبان خود استفاده می کند که همین امر موجب شده گرایش به یادگیری این زبان افزایش یابد در زبان فارسی نیز شاید در صورتی که از حروف عربی استفاده نمی کردیم در بسیاری از زمینه ها مانند کاربردهای کامپیوتری و حتی موبایل مشکلات و هزینه های زیادی متحمل می شدیم. ساده سازی زبان و افزایش اشتراکات با سایر زبان های پرجمعیت  مانند عربی و انگلیسی می تواند زمینه را برای آموزش این زبان در کشورهای دیگر فراهم کند.

شاید تا به حال این سوال برای شما ایجاد شده باشد که زبان فارسی رتبه چندم را داراست با در نظر گرفتن ایران. افغانستان و تاجیکستان رتبه 24 برای زبان فارسی از نظر جمعیتی قرار داده شده است که رتبه به نسبت خوبی است و نشان دهنده این امر است که از جمله زبان های رو به نابودی نیست هرچند استقبال زیادی برای یادگیری این زبان وجود ندارد زیرا فارسی جزئ مشکل ترین زبان های دنیاست و اشتراک کافی با سایر زبان ها ندارد به طور مثال در مورد زبان فرانسه و انگلیسی 30 درصد اشتراک وجود دارد که یادگرفتن یکی زمینه برای آموزش دیگری وجود دارد. البته اشتراکات فارسی با عربی در حد بالایی است ولی تفاوت در دستور زبان کار را برای یادگیری مشکل کرده است شاید خواننده محترم این دیدگاه را نپسندد و اسرار بر این امر داشته باشد که ما باید سالیانه هزینه های بسیار زیادی برای فارسی سازی زبان و جدا کردن از عربی و انگلیسی داشته باشیم اما باید دانست که این امر روندی بی انتهاست و اگر تا ابد در این زمینه هزینه شود باز هم نمی توان یک زبان را از سایر زبان ها جدا کرد و باید دانست که زبان تنها عامل هویت بخشی به یک ملت نیست به طوری که در کشور خودمان مشاهده می کنیم کسی که یک تهرانی. شمالی و کرجی که هر سه فارسی زبان هستند بازهم خود را از نظر فرهنگی مستقل درک می کنند و هویت خود را از دست نمی دهند.